Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewoon onderwijs of die een beperking hebben die een aangepaste leef- en leeromgeving vereist.
We maken hierbij gebruik van geïndividualiseerde leerlijnen die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling. Vanuit dit doelgericht werken streven we naar het juiste toekomstperspectief voor elk van onze leerlingen.

We doen dit samen met ons team en onze boozters. De Steebooz en de Wibooz, een coole benaming voor Sterrebossers. Ze hebben elk een eigen persoonlijkheid en maken een einde aan labels voor de kinderen.