NIEUWE SNOEZELRUIMTEOntspannen ...

een kleurrijke make-over

Voor- en naschoolse opvang

een kleurrijke make-over

Georganiseerd busvervoer

Busvervoer

Samen met 3 andere scholen organiseren wij gemeenschappelijk busvervoer. 

Alle leerlingen in het…

Read more

Types 2-3-4-9-BA

Het GO! MPI Campus Sterrebos is gelegen in een groene omgeving, naast…

Read more

Pilootschool auti-werking

Troef_Autiwerking

Campus Sterrebos beschikt over een gespecialiseerde auti-werking. Meer dan 20 jaar…

Read more

GO! MPI Campus Sterrebos

GO! MPI campus Sterrebos is een buitengewone school voor buitengewone kinderen.

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewoon onderwijs of die een beperking hebben die een aangepaste leef- en leeromgeving vereist.
We maken hierbij gebruik van geïndividualiseerde leerlijnen die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling. Vanuit dit doelgericht werken streven we naar het juiste toekomstperspectief voor elk van onze leerlingen.

Conny Wallyn
Directeur

 

 

Internaat Campus Sterrebos

Internaat Campus Sterrebos

 

Onze tweede thuis!

Contact Us