De directeur verzekert u de algemene leiding van een school in al zijn aspecten. Dit houdt in dat de directeur verantwoordelijk is voor het verstrekken van onderwijs, met de realisatie van het pedagogische project van de school, de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de leerlingen. De directeur coördineert projecten die de schoolintegratie ten goede komen en bouwt daarnaast ook relaties uit buiten de school, onder andere met de partners van de school en de ouders van de leerlingen. Als directeur houdt men de onderrichtingen, bijscholingsinitiatieven en vakpublicaties bij ter ondersteuning van het onderwijzend personeel. De directeur is dus verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school, zonder dat zij daarbij het pedagogische aspect uit het oog verliest.
Contacteer directeur