WIE ZIJN WIJ?

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewoon onderwijs of die een beperking hebben die een aangepaste leef- en leeromgeving vereist.
We maken hierbij gebruik van geïndividualiseerde leerlijnen die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling. Vanuit dit doelgericht werken streven we naar het juiste toekomstperspectief voor elk van onze leerlingen.

We doen dit samen met ons team en onze boozters. De Steebooz en de Wibooz, een coole benaming voor Sterrebossers. Ze hebben elk een eigen persoonlijkheid en maken een einde aan labels voor de kinderen.

WAAR STAAN WE VOOR?
  • aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind vanuit een positieve insteek en het geloof in elk kind
  • sterk uitgebouwde doelgroepen-werking onder leiding van een typecoach
  • steeds vertrekkend vanuit de juiste doelen: WAT heeft DIT kind NU nodig?
  • altijd met het oog op een realistisch toekomstplan op maat van het kind
  • open communicatie tussen alle partijen vanuit wederzijds respect
  • warme school met professionele aanpak
  • multidisciplinaire benadering
  • kwalitatieve internaatswerking binnen een huiselijk kader
  • onze school is gelegen in een groene omgeving nabij het ‘Provinciaal Domein Sterrebos Rumbeke’: op onze campus hebben we een sterk uitgewerkt plan voor Milieuzorg Op School (MOS).