TYPES

Je kan bij ons terecht met kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben:

basisaanbod een leerprobleem
type 2 een verstandelijke beperking
type 3 emotionele en/of gedragsproblemen
type 4 motorische beperking
type 9 autismespectrumstoornis (ASS)

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of mentale) beperking hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van ge├»ndividualiseerde programma’s die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.
Hoe wij dit concreet in praktijk brengen, vind je onder onze visie.