Types 1-2-3-4-8-9-BA

 

 

 

 

 

Het GO! medisch pedagogisch instituut Sterrebos is gelegen in een groene omgeving, naast een villapark, halfstedelijk, bosrijk nabij het ‘Provinciaal Domein Sterrebos Rumbeke’. Het is vlot te bereiken met de auto. Dichtbij de school zijn er bushaltes van het openbaar vervoer. 
We zijn een groene school. Meer groen op school en een doordacht aangelegde speelplaats en speelbos zal ongewenst gedrag minder kans geven en de leerlingen uitdagen om te leren spelen. 
Het instituut biedt onderwijs aan op maat van elke leerling: basisaanbod, type 1, type 2, type 3, type 4, type 8 en type 9 voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of mentale) beperking hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van geïndividualiseerde programma’s die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.

Wat is er zo bijzonder aan onze school?

  • gedifferentieerde begeleiding
  • geïndividualiseerd leer- en leefprogramma
  • individuele gerichte aanpak
  • sterke uitgebouwde ASS-begeleiding
  • paramedische begeleiding
  • voorbereiding op het secundair onderwijs
  • gratis busvervoer voor rechthebbende leerlingen
  • internaatswerking
  • projectwerking

Het instituut werkt op regelmatige basis nauw samen met diverse instanties.

Welke types ondersteunt het MPIGO?

Basisaanbod (voorheen type 1 en 8) Type 1 (leerlingen met een licht verstandelijke beperking), type 8 (leerlingen met ernstige leerstoornissen) worden geleidelijk afgebouwd en omgevormd tot het nieuwe type ‘basisaanbod’.

Type 2: matige of ernstige mentale handicap – kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis

Type 3: kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autismespectrumstoornis

Type 4: kinderen met een motorische beperking, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis

Type 9: leerlingen met autisme Basisaanbod wordt niet georganiseerd in het buitengewoon kleuteronderwijs. Leerlingen die het buitengewoon lager onderwijs met vrucht voltooien, krijgen een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan dat van het lager onderwijs. Van zodra uw kind wordt doorverwezen voor onderwijs van het basisaanbod, type 2, type 4 of type 9 kunt u bij ons terecht voor inschrijving. Voor kinderen met een autismespectrumstoornis wordt een speciale, gedifferentieerde begeleiding voorzien. Naargelang de mogelijkheden en vorderingen wordt uw kind voorbereid voor overgang naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs of het Gewoon Onderwijs.