GO! MPI Sterrebos Roeselare – vestigingsplaats ‘De Wissel’ is een school voor buitengewoon onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en de gelijkwaardigheid van elk kind door middel van inclusie. Het klassieke onderscheid tussen gewoon en buitengewoon onderwijs wordt verlaten voor een flexibel onderwijsmodel waarin verbinding gecreëerd wordt tussen de pedagogisch-didactische visie, de leerlinggerichte dienstverlening en de infrastructuur.

Kinderen met uiteenlopende onderwijsnoden kunnen terecht in het MPI Sterrebos – vestigingsplaats ‘De Wissel’. Er wordt optimaal en nauw samengewerkt tussen GO! MPI Sterrebos, een school voor buitengewoon onderwijs en GO! basisschool Ring, een school van het gewoon onderwijs. Dit maakt van ‘De Wissel’ een buitengewone school waar onze leerlingen terecht kunnen binnen het gewoon onderwijs met een inclusieve ondersteuning, extra zorg vanuit de samenwerking en de expertise van deze beide scholen en vanuit het grote engagement van de leerkrachten, de ouders en de betrokken directies.

Deze keuze is een uiting van een inclusieve visie op het samen leren, samen leven. Er zijn momenten van ‘samen les’ volgen met de leerlingen van het gewoon onderwijs. De waarde ‘samenwerken’ wordt als zeer belangrijk ervaren. Als scholen behorende tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, staan we achter de visie van het GO! omtrent inclusie.

De keuze voor inclusief onderwijs geeft aan hoe een school en ouders omgaan met de mogelijkheden én de beperkingen van hun kind. Het MPI Sterrebos met vestigingsplaats ‘De Wissel’ biedt kwaliteitsvol onderwijs aan vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om er bij te horen. Wij engageren ons om onze leerlingen te helpen hun weg te vinden passend bij hun eigen capaciteiten en talenten zodat we hen als zelfstandige individuen kunnen loslaten in de samenleving.

De naam ‘De Wissel’ verwijst naar de grote stap die leerlingen (en hun ouders) maken wanneer zij onze school binnenkomen. Zelfs wanneer het moeilijk gaat, weten wij dat geen enkel spoor dood loopt. In het belang van het welbevinden van elk kind en met respect voor zijn ontwikkeling wordt er gezocht naar mogelijkheden om de trein (terug) op gang te trekken en hen op het juiste spoor te zetten. Dit doen we gedifferentieerd naar ieders talent, competenties, kennis, inzicht, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat de eigenheid van de leerlingen tot zijn recht kan komen.

Gezien de instroom van de doelgroep-leerlingen opteert de school voor gelijke onderwijskansen als uitgangspunt voor het leren, onderwijzen en opvoeden. Via een aanbod op maat en een persoonlijk uitgestippeld traject, in samenwerking met de ouders, het CLB en andere betrokken partijen als heel belangrijke partners, wil het volledige schoolteam het kind in zichzelf laten geloven, gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Het GO! MPI Campus Sterrebos Roeselare met vestigingsplaats ‘De Wissel’ is een school voor buitengewoon basisonderwijs en biedt de volgende onderwijsvorm aan :

type ‘basisaanbod’ staat voor een aanbod gericht op leerlingen waarvoor de (redelijke) aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet voldoende zijn om ten volle tot ontwikkeling te komen.
Binnen het MPI Sterrebos worden de klassen ingedeeld rekening houdend met de noden, het type en de finaliteitsmogelijkheden van de leerling. Dit wordt ingedeeld dmv een kleurschema en een Steeboo. Adhv dit schema kan je duidelijk zien binnen welke finaliteit de klassen van De Wissel zich situeren.