Team BAX

In team blauw zitten kinderen van het lager onderwijs met attest type 2, 3, 4 en 9. Dit team bestaat uit een socialisatiewerking en functionele werking. In de socialisatiewerking wordt ingezet op het vergroten van de persoonlijke en maatschappelijke redzaamheid en de communciatieve vaardigheden. Binnen de functionele werking worden extra functionele vaardigheden (geldrekenen, kloklezen, picto­ lezen ) aangebracht die de leerlingen nodig hebben om te leven en te werken.

De leerlingen uit dit team stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs ter voorbereiding op een (beschermde) leef- en/of werkomgeving.(=OV1 of OV2) In de bovenlaag van team blauw zitten kinderen van het lager onderwijs met attest type basisaanbod, type 3, 4 en 9. Deze leerlingen worden voorbereid op een regulier werkmilieu. (=OV3)

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.

 

Wat is OV1?
In opleidingsvorm 1 (OV1) bieden ze een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. De jongeren worden op deze manier voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde leefomgeving. Er wordt vooral gewerkt aan het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.
 
Wat is OV2?
In opleidingsvorm 2 (OV2) bieden ze enerzijds een algemene en sociale vorming aan de leerlingen. Anderzijds wordt er gewerkt aan arbeidstraining. De jongeren worden op deze manier voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde leefomgeving. Daarnaast werken ze stap voor stap toe naar tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.