Paramedici zijn sinds jaren werkzaam in het GO! MPI Campus Sterrebos.
Naast het onderwijzend personeel vormen onze paramedici een essentieel onderdeel van het team.
– verpleegkundigen
– psychologen
– orthopedagogen
– kinesitherapeuten
– ergotherapeuten
– logopedisten
– kinderverzorgers

Elke paramedische discipline heeft zijn eigen specifieke taak en verantwoordelijkheid maar overleg en samenwerking met de andere disciplines en diensten (eventueel ook extern) zijn onontbeerlijk om de nodige omkadering en ondersteuning te bieden. Kortom het hele team werkt samen om elk kind de aangepaste “zorg op maat” te geven die het nodig heeft.
Voor de inzet van onze paramedici bekijken we op de klassenraden de noden van elk kind.