Paramedici

Paramedici zijn sinds jaren werkzaam in het GO! MPI Campus Sterrebos. Naast het onderwijzend personeel vormen kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en kinderverzorgers een essentieel onderdeel van het team. Elke paramedische discipline heeft zijn eigen specifieke taak en verantwoordelijkheid maar overleg en samenwerking met de andere disciplines en diensten (eventueel ook extern) zijn onontbeerlijk om de nodige omkadering en ondersteuning te bieden. Kortom het hele team werkt samen om elk kind de aangepaste “zorg op maat” te geven die het nodig heeft.

MEDISCH

De verpleegkundige voert een aantal verzorgende taken uit, coördineert ze en stuurt ze bij waar nodig. MPIGO Sterrebos beschikt over 2 verpleegkundigen die dagelijks de medische zorg over zich nemen van onze leerlingen. Aan het MPIGO is een arts verbonden die wekelijks langskomt.

Doelstellingen
 het algemeen welzijn en de gezondheid van het kind waarborgen en/of verbeteren ;
 het algemeen comfort van het kind verhogen en garanderen ;
 een vertrouwensrelatie met de leerlingen opbouwen.

Lepla_Els

Els Lepla
Verpleegkundige

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 25 98 33
Mail Els Lepla 

 

LOGOPEDISTEN

De taak van de logopedist(e) in het Buitengewoon Onderwijs omvat volgende algemene doelstellingen:
detectie (het ontdekken) en remediëring (het herstellen) van moeilijkheden op vlak van de gesproken en geschreven taal, en de zorg tot integratie van de correct aangeleerde technieken en strategieën.

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek, anamnese, dossierstudie, observatie en teamgesprek.

KINESITHERAPEUTEN

De motorische ontwikkeling is erg verschillend van kind tot kind. Bij sommige kinderen blijven er echter moeilijkheden bestaan. Zo beschikken wij over een gespecialiseerd team van kinesitherapeuten.
Bij het begin van het schooljaar worden de leerlingen getest.
Na grondig onderzoek wordt er een therapieplan uitgeschreven op maat van de leerling.
Afhankelijk van welke problemen er zich voordoen, wordt er geoefend met de leerling:

  • Situeert het probleem zich op vlak van houding, dan worden er houdingscorrigerende oefeningen aangeleerd.
  • Situeert het probleem zich op vlak van motoriek of psychomotoriek dan wordt er geoefend op de specifieke vaardigheden waarbij zich problemen stellen. 

ERGOTHERAPEUTEN

Bij het begin van elk schooljaar wordt de “individuele egotherapeutische problematiek” nagegaan via systematische screening van alle nieuwe leerlingen. Ook leerlingen die in de loop van het schooljaar toekomen, worden naar de ergotherapie doorverwezen. Een ergotherapeut is een paramedisch hulpverlener die er naar streeft om kinderen te begeleiden die problemen ondervinden op gebied van schooltaken, vrije tijd en zelfredzaamheid.

KINDERVERZORGER

De kinderverzorger ondersteunt het gezondheidsbeleid van de school en voert daarbij een aantal verzorgende taken uit. Het welbevinden en de gezondheid van het kind staan hierbij centraal. De kinderverzorger ondersteunt o.m. ook de (kleuter)onderwijzer bij het aanleren van een aantal sociale vaardigheden. Zo draagt de kinderverzorger bij tot de algemene opvoeding en de maximale zelfredzaamheid van de leerlingen als aanvulling op de opvoeding door de ouders. De kinderverzorger is dan ook een belangrijke schakel in de communicatie over de verzorging en het welzijn van het kind.