Team NIM

Alle LEERKLASSEN voor leerlingen tot ongeveer 10 jaar

In team grijs (oriëntatielaag) starten kinderen met attest type basisaanbod, 3, 4 en 9 hun leertraject binnen het buitengewoon onderwijs.
Leerlingen stromen na de oriënteringslaag door naar team BAX, ODO of PUK.

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.