Team PUK

TEAM PUK
Alle LEERKLASSEN voor leerlingen vanaf ongeveer 10 jaar

In het team van PUK zitten kinderen met een attest type basisaanbod, 3, 4 of 9. Voor deze leerlingen worden redelijke aanpassingen gedaan zodat zij het curriculum van het basisonderwijs kunnen volgen.

We streven ernaar dat deze leerlingen een getuigschrift basisonderwijs behalen. Dit zijn leerlingen met een normale begaafdheid die doorstromen naar het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (= OV4 of A-stroom)

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.