Team PUK

Alle LEERKLASSEN voor leerlingen vanaf ongeveer 10 jaar

In het team van PUK zitten kinderen met een attest type basisaanbod, 3, 4 of 9. Voor deze leerlingen worden redelijke aanpassingen gedaan zodat zij het curriculum van het basisonderwijs kunnen volgen.

We streven ernaar dat deze leerlingen een getuigschrift basisonderwijs behalen. Dit zijn leerlingen met een normale begaafdheid die doorstromen naar het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (= OV4 of A-stroom)

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.
 
Wat is OV4?

Ter Sterre behoort tot Campus Sterrebos en is een school binnen het buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met een diagnose autisme-spectrumstoornis (ASS). In Ter Sterre wordt het programma van het gewoon secundair onderwijs gegeven, maar met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de leerlingen. Ter Sterre geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs (finaliteit doorstromen alsook dubbele finaliteit) en/of voorbereiding op de arbeidsmarkt (dubbele finaliteit en finaliteit arbeidsmarkt) en de integratie in het actieve leven. Binnen onze school worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. De studiebewijzen zijn dan ook dezelfde als die in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Bezoek hun website: www.tersterre.be