Team ZEP

Alle KLEUTERKLASSEN en SPEELLEERKLASSEN

In team geel zitten kleuters met een attest type 2, 3, 4 & 9. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind wordt de focus gelegd op ervaren via verschillende zintuiglijke kanalen, luister – en spreekvaardigheden, functionele zelfredzaamheid en voorbereidende schoolse vaardigheden. Binnen alle klassen stellen we geborgenheid, basisveiligheid, duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid voorop. Hierbij pinnen we ons niet vast aan het type, maar kijken we duidelijk naar de noden en behoeften van elk kind.

Kleuters stromen na team geel door naar team Bax (blauw) of team Nim (grijs).

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.