Team ODO

TEAM ORANJE
Alle LEERKLASSEN voor leerlingen vanaf ongeveer 10 jaar

In team oranje zitten kinderen met een attest basisaanbod, 3, 4 of 9. We leggen het accent op het uitbreiden van de schoolse vaardigheden, het verwerven van een aantal handvaardigheden en het leren zelfstandig werken.We stimuleren de kinderen hierbij om een goede werkhouding aan te leren en oplossingsgericht te denken.

De leerlingen worden voorbereid op het secundair onderwijs waarbij ze doorgroeien naar het aanleren van een beroep (= B-stroom gewoon secundair onderwijs of OV4 buitengewoon secundair onderwijs)

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven.