Team GROEN

TEAM GROEN

Alle LEERKLASSEN voor leerlingen vanaf ongeveer 10 jaar

Deze leerlingen worden voorbereid om hun getuigschrift basisonderwijs te kunnen behalen en kunnen doorstromen naar het gewoon secundair onderwijs A-stroom of naar OV4 binnen het buitengewoon secundair onderwijs.