(Be)ZORG(dheid) in het gewoon onderwijs is ook onze zorg.

Het ondersteuningsmodel.

De Vlaamse overheid beoogt meer inclusie van leerlingen met specifieke zorgnoden in het gewoon onderwijs. Zij voert daartoe de verplichting in voor elke gewone school om een doorgedreven zorgbeleid te voeren. Waar nodig schrijft het CLB een gemotiveerd verslag of verslag op basis waarvan de school ondersteuning kan krijgen vanuit het buitengewoon onderwijs. Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk.

Zo werd ook in scholengroep 26 een ondersteuningsteam in het leven geroepen. Een team van een twintigtal ondersteuners bestaande uit leerkrachten en paramedici, veelal met expertise / ervaring vanuit het buitengewoon onderwijs, ondersteunt respectievelijk leerlingen, leerkrachten en schoolteams in onze reguliere basis- en secundaire scholen.

We onderscheiden 2 ondersteuningsteams binnen onze scholengroep:

  • Ondersteuningsteam voor brede types 3 – 9 – basisaanbod, die deel uitmaken van het Openbaar Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen NO²W!
Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van haar leerkrachten in de aanpak van leerlingen met specifieke onderwijs- of opvoedingsbehoeften aantrekken.
  • Ondersteuningsteam TANDEM voor kleine types 2 – 4 – 6 – 7
Via een leerlinggerichte werking streven zij naar een maximale ontplooiing van de leerling. Een constructieve samenwerking met de leerkracht en het schoolteam is hierbij belangrijk. De ondersteuners bieden een kwalitatieve begeleiding door multidisciplinaire deskundigheid zowel voor de leerling als voor zijn leerkracht. Er wordt zorg op maat geboden. Belangrijk is dat dit voelbaar is tot op de klasvloer.

Voor alle contacten voorzien we in een aanspreekpunt: Lynn Winne is voor scholengroep 26 onze regiocoördinator. Zij is te bereiken via: lynn.winne@ondersteuners.be