Sinds 1 september 2023 werd het internaat overgeheveld naar Welzijn. Kastor Pollux werd gelanceerd, de nieuwe jeugdhulpvoorziening. Het wordt een verhaal van verbondenheid en flexibiliteit, een verhaal die de jongeren en hun context voorop zet. Kastor en Pollux zijn helden. Helden die wij willen zijn voor onze jongeren om ze op die manier zelf held te laten zijn.

Kastor kent zijn werking binnen het werkveld van het agentschap Opgroeien binnen de bijzondere jeugdzorg. Iedere jongere is uniek en heeft dus nood aan een unieke, op maat gemaakte aanpak. Hiervoor zetten we vooral in op ‘samen’, in partnerschap met de context en alle betrokken partners.

Pollux kent zijn werking binnen het werkveld van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Iedere jongere is uniek, binnen deze uniciteit zetten we vooral in op een krachtgerichte aanpak voor de jongere en bij uitbreiding zijn context.

Contacteer Francis Demuynck
Bezoek de website: KASTOR POLLUX
T. 051 25 98 32