OPVOEDERS

Het geheel van taken die in een internaatsinstelling aan bod komen, wordt gedragen door een team, waarvan een opvoeder deel uitmaakt. De opvoeder begeleidt de leerlingen individueel en volgt de studieresultaten op. Hij staat open voor de (individuele) problemen van de leerlingen en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De opvoeder heeft ook een sleutelfunctie in het signaleren en communiceren van bepaalde problemen zowel naar de ouders als naar andere betrokkenen zoals collega’s en directie.