Sinds 1 september 2018 werkt onze school samen met een cateringbedrijf. De kwaliteit van de maaltijden is zeer hoog. Onze school hecht veel belang aan gezonde gevarieerde voeding en aan het bijbrengen van goede eetgewoonten. Info i.v.m allergenen te verkrijgen aan het infopunt in het schoolrestaurant.

U kan ook kiezen om uw kind boterhammen mee te geven als middagmaal. Wij willen u toch even meedelen dat wij voor de kinderen die hun lunchpakket meebrengen ook soep kunnen voorzien ’s middags.

Voor de kinderen, die zelf hun drank meebrengen, willen wij even benadrukken dat drank in glas, blikjes of warme dranken in een thermos verboden zijn omwille van de veiligheid. 

Toezicht en hulp bij de maaltijden is voorzien.

BELANGRIJKE INFO

De kostprijs die men aanrekent voor deze diensten staat in verhouding tot de geleverde prestaties. 

Bij inschrijving verbinden de ouders zich ertoe om alle schoolfacturen en/of kosten verbonden aan de school te betalen tegen vervaldatum van deze schoolfacturen en verzaken zich aan de gelopen termijn van verjaring en de verkregen verjaring. 

De administratiekosten die gepaard gaan met eventuele procedure om achterstallige schoolfacturen te innen, zullen aangerekend worden. 

Scholengroep 26 Mandel en Leie maakt gebruik van de kortere prenotificatietermijn voor wie de facturen wenst te betalen via het systeem van de Europese domiciliëring.  

Opmerking: zodra er twee facturen blijven openstaan wordt de dienstverlening stopgezet. Als er bij het begin van het nieuwe schooljaar nog facturen openstaan wordt de dienstverlening niet opgestart in het nieuwe schooljaar.

Prijzen per dag: (maandelijkse facturatie via brief/mail of domiciliëring)

VANAF schooljaar 2022-2023

– maaltijd kleuter met/zonder varkensvlees: € 3
– maaltijd lager met/zonder varkensvlees: € 3,80

– soep kleuter: € 0,85
– soep lager: € 0,90

VANAF schooljaar 2021-2022

– maaltijd kleuter met/zonder varkensvlees: € 2,70
– maaltijd lager met/zonder varkensvlees: € 3,40

– soep kleuter: € 0,85
– soep lager: € 0,90