Vanaf 1 september 2018 breidt GO! De Wissel uit met een 3de klas. Dit zal onderverdeeld worden in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Uit een vruchtbare samenwerking tussen GO! medisch pedagogisch instituut Sterrebos en GO! basisschool Ring is GO! De Wissel geboren.

Met het M-decreet zijn het type 1 (licht verstandelijke beperking), type 8 (ernstige leerstoornissen) vervangen door het type ‘basisaanbod’. Dit type is niet langer gekoppeld aan een bepaalde diagnose. Het basisaanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Na 2 schooljaren moet er een evaluatie komen en indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs.
GO! De Wissel is een vestigingsplaats voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs die school lopen binnen het kader van het gewoon onderwijs.