Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft 18 scholen een gunstig advies om hun programmatie buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden. Onder hen zal ook het MPI GO! Sterrebos in de Bornstraat vanaf het schooljaar 2018-2019 ook type 3 onderwijs, voor kinderen met gedragsstoornissen, aanbieden.