4 speelplaatsen

Speelplaats Type 1-8, basisaanbod

Onze leerlingen droomden van een leukere speelplaats. In 2016 werd het tijd om de speelplaats van het basisaanbod aan te pakken. Een flinke opknapbeurt, nieuwe toestellen, … maar uiteindelijk wilden we starten met het begin. Een volledige nieuwe ondergrond, veilig en mooi. Na lang wikken en wegen, veel nadenken, tekenen en onderhandelen kregen we groen licht! 

Speelplaats basisaanbod (nieuw sinds april 2016)

Kleuterspeelplaats

Is momenteel onder construcite

Speelplaats Type 2-4

De leerlingen van de afdeling type 2-4 hebben ook hun eigen stekje op school. Enkele jaren geleden werd ook hier een nieuwe ondergrond voorzien en gezorgd voor een veilige omgeving. 

Speelplaats auti-afdeling met speelbos en moestuin