Secretariaat

Een administratief medewerker heeft ondersteunende taken binnen de school, die zich op diverse vlakken kunnen situeren.
De leerlingenadministratie verzamelen, bijhouden en klasseren van gegevens van leerlingen, personeelsadministratie o.a. door het bijhouden van personeelsgegevens. Een administratief medewerker helpt bij de logistieke organisatie zoals het aanvullen en bestellen van bepaalde materialen. Daarnaast kan men – als rekenplichtige – bijdragen tot een sterke financiële organisatie binnen de school door te helpen met de opmaak van de begroting, het verzorgen van de algemene boekhouding en toe te zien op de correcte inning en betaling van facturen.

Dankzij een adequate uitvoering van hun taken dragen de administratieve medewerkers bij tot de vlotte werking van de school.

simaeys_sharon Sharon Simaeys
Boekhouding – Leerlingenadministratie

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 25 98 30
Mail Sharon Simaeys

Aanwezig op

Maandag – Dinsdagnamiddag – Woensdagvoormiddag – Vrijdagmorgen

 

  Olivier Stael
Personeelsadministratie

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 22 63 19
Mail Olivier Stael

Aanwezig op

Dinsdag – woensdagvoormiddag – donderdagvoormiddag – vrijdag