MEESTER-, VAK-, EN DIENSTPERSONEEL

Elke dag weer moet er voor gezorgd worden dat alle leerlingen veilig en stipt op school geraken met de schoolbus, moeten de klaslokalen netjes in orde zijn en tevens moet ook de innerlijke mens versterkt worden. De logistieke ondersteuning door de schoonmaakploeg, het keukenpersoneel en de buschauffeur en -begeleider zijn dan ook onontbeerlijk voor de goede werking van de school.