Auti-coördinator

ORTHOPEDAGOOG

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in de opvoedkunde die zich richt op de opvoeding van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking en kinderen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en een problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen, bv. dyslexie, adhd, … De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit. Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de opvoeders. De orthopedagoog geeft hen adviezen met betrekking tot de opvoeding en met betrekking tot therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

De coördinator kan voor jullie als ouder een aanspreekpunt zijn bij eventuele vragen of opmerkingen.  We proberen jullie steeds te helpen indien mogelijk.  Naast het ouderluik regelen wij ook het reilen en zeilen binnen de dagdagelijkse schoolwerking zowel praktisch als administratief.  Ook de klassenraad voorbereiden en voorzitten behoort tot het takenpakket.  Voor meer informatie, overleg, praktische vragen, tips of gewoon een informeel gesprek kan je steeds bij mij terecht. Samenwerking met ouders op een gelijkwaardige basis is één van onze uitgangspunten.

Vandebuerie_Sarah

Sarah Vandebuerie 
Auti-coördinator type 2, 3, 4 en 9 voor leerlingen MET ASS-diagnose

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 25 98 37
Mail Sarah Vandebuerie