Leerlingenraad

Ieder jaar kiezen de leerlingen zelf de leden van de leerlingenraad.
De verkiezingen gaan door bij het begin van het schooljaar onder leiding van de GOK-leerkracht. De leerlingen kunnen in eerste instantie zich kandidaat stellen om in de leerlingenraad te zetelen. Hierna kunnen alle leerlingen hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat.

De leerlingenraad gaat 4x per jaar door. Alle leerlingen krijgen de kans om hier hun mening te geven over bepaalde onderwerpen, zoals de inrichting van de speelplaatsen, invulling van hun vrije tijd, belonen en straffen, …

De leerlingenraad heeft een adviserende stem, geen beslissingsrecht. Na de vergadering worden alle punten met de directeur besproken en eventueel uitgevoerd.

In onze school is de leerlingenraad als volgt samengesteld:

  • 7 leerlingen basisaanbod
  • 7 leerlingen autiwerking bovenbouw
  • 4 leerlingen type 2