Maximumcapaciteit

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 ‘Mandel & Leie’ bekrachtigt de maximumcapaciteit van MPIGO Sterrebos van 386 leerlingen vanaf schooljaar 2020-2021.

Capaciteit (23/02/2021)

      Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
Vestigingsplaats Bornstraat 350 124
  Kleuterafdeling 60 27
    Type 2 20 11
    Type 3 10 4
    Type 4 10 10
    Type 9 20 8
  Lagere afdeling 290 91
    Basisaanbod 100 52
    Type 2 40 16
    Type 3 40 2
    Type 4 20 3
    Type 9 90 18
Vestigingsplaats De Wissel (Basisaanbod) 36 23