Maximumcapaciteit

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 ‘Mandel & Leie’ bekrachtigt de maximumcapaciteit van MPIGO Sterrebos van 386 leerlingen vanaf schooljaar 2020-2021.

Capaciteit

      Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
Vestigingsplaats Bornstraat 350 124
  Kleuterafdeling 60 28
    Type 2 20 6
    Type 3 10 3
    Type 4 10 10
    Type 9 20 9
  Lagere afdeling 290 79
    Basisaanbod 100 29
    Type 2 40 26
    Type 3 40 7
    Type 4 20 0
    Type 9 90 17
Vestigingsplaats De Wissel 36 17
  Lagere afdeling 36 17
    Basisaanbod 36 17