Type 3

VANAF SCHOOLJAAR 2018-2019!

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3 is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften voor kinderen met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden zijn gebaat met aangepast onderwijs. Het GO! MPI Sterrebos biedt hen en de ouders graag de correcte omkadering, professionele ondersteuning en intensieve begeleiding.  

BASISPRINCIPES  

Bij de opvolging en begeleiding van leerlingen met een verslag type 3 staan volgende basisprincipes centraal:  

  • Leerlingen een veilige en stimulerende omgeving bieden  
  • Creëren van een positief klasklimaat 
  • Hanteren van positieve discipline 
  • Realistische en ambitieuze verwachtingen hebben 

We gaan steeds uit van de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en bieden hen telkens nieuwe kansen om hun zelfvertrouwen en vaardigheden voldoende te laten groeien.  

AANBOD  

Sterk inzetten op de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind staat bij ons centraal. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in het bieden van voldoende structuur, voorspelbaarheid en het creëren van een veilig gevoel via dagplanningen, visualisaties,kleine klasgroepen, duidelijke werkhoeken en rustplekken. 

Binnen onze type-3 werking wordt maximaal ingezet op sport- en fairplay projecten, yoga, relaxatie, bewegingstussendoortjes, stem-activiteiten en het gebruik van de groene omgeving met tal van ontspanningsmogelijkheden (speelweide, moestuin, kikkerpoel, speelbos).  

TEAM  

Het multidisciplinair team zorgt voor een sterke individuele therapie op een vaste en gestructureerde manier. De verschillende teamleden benaderen het kind vanuit hun eigen vakkennis, professionaliteit en positieve ingesteldheid waarbij er steeds voldoende aandacht geschonken wordt aan de emotionele en psychologische noden van elk kind.  

OUDERS/BEGELEIDERS 

Ouders en begeleiders worden zoveel als mogelijk betrokken bij de begeleiding en opleiding van hun kind. Er wordt samen met hen een plan opgemaakt waarin de  zorg-, ondersteunings- en opvoedingsbehoeften van het gezin in zijn totaliteit opgenomen worden. Dit plan wordt op verschillende overlegmomenten geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het is voor ons van groot belang om een open en eerlijke vertrouwensband met ouders en begeleiders op te bouwen.  

SAMENWERKING  

Het GO! MPI Sterrebos maakt deel uit van een groter geheel. Op de campus bevindt zich ook een school SBSO met aanbod OV3 type 3 en een internaat met aangepaste leefgroepwerking. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Kidz Roeselare om een inclusieve vakantiewerking te bieden.  

SLOT:  

In het GO! MPI Sterrebos worden kinderen vanuit hun mogelijkheden en talenten, hun kwaliteiten en kansen gestimuleerd en niet vanuit hun beperkingen. Buitengewone kinderen hebben recht op een buitengewone aanpak.  

DOELGROEP 

Voor kinderen kleuter en lager met een verslag type 3.